TAK, MOŻNA BYĆ RODZICAMI NA 100%!

PORADNIK „RODZICE100.PL”

vademecum i katalog dobrych praktyk dla placówek oświatowych, wychowawczych oraz rodziców

Poradnik zawiera katalog dobrych praktyk edukacyjnych (kursów, warsztatów, działań) oraz praktyczne, sprawdzone i proste sugestie dotyczące ich realizacji: co, dlaczego, jak i z kim.

Poradnik został przygotowany przez grupę ekspertów i praktyków w dziedzinie wychowania we współpracy z fundacją edukacyjną Leader100. Współfinansowany został ze środków  Funduszu Sprawiedliwości.

O Rodzice100

Drukowana wersja pierwszej edycji poradnika „RODZICE100.PL”  została przekazana placówkom oświatowym i wychowawczym działającym w dzielnicy Wawer w Warszawie.

 

Katalog dobrych praktyk oraz instytucji będzie regularnie aktualizowany.

 

Poradnik

w wersji PDF

WSTĘP - O RODZICE100

W poradniku przedstawiamy wyniki wybranych badań dotyczących wpływu rodziny, a w szczególności sytuacji małżeńskiej na wychowanie, wyniki edukacyjne dzieci i młodzieży oraz po-ziom przestępczości nieletnich. Większość ana-liz edukacyjnych wskazuje na istotną zależność pomiędzy kondycją rodziny a postępami dziecka w nauce, procesem jego socjalizacji, relacjami z rówieśnikami, umiejętnością pokonywania różnorodnych trudności w szkole i otoczeniu. Wzmacnianie małżeństwa i rodziny, zachęcanie rodziców do ścisłej współpracy ze szkołą i różnymi instytucjami wychowawczymi efektywnie przekłada się na zintegrowany rozwój dziecka. Na proces wychowania wpływają oczywiście różne czynniki, za najistotniejsze należy uznać szkołę i rodzinę, gdzie dziecko spędza najwięcej czasu. Z tej perspektywy wydaje się oczywiste, że aby szkoła była efektywna musi współpracować z rodzicami. Poradnik Rodzice100.pl koncentruje się zatem na „dobrych praktykach”, które służyć mogą budowie i wzmacnianiu małżeństwa, rodziny oraz relacji szkoły i rodziców. Odwołując się do tych badań, w poradniku przedstawiamy konkretne propozycje zajęć, spotkań, warsztatów i różnych form aktywności dla rodziców, które mogą wzmacniać małżeństwa, rodziny oraz porozumienie ze szkołą i innymi placówkami wychowawczymi. Edukacja bowiem wtedy jest skuteczna, kiedy dom, szkoła i inne placówki, do których uczęszcza dziecko budują zintegrowany, niesprzeczny system wychowawczy. Poradnik kierujemy przede wszystkim do rodziców, wychowawców, nauczycieli, osób, którym bliskie są sprawy wychowania dzieci i młodzieży i którym zależy na zintegrowanej edukacji osoby, doceniając jednocześnie rolę rodziny jako podstawowego środowiska wychowawczego. Pisany był z myślą o wychowawcach instytucjonalnych, ale również animatorach organizacji społecznych i pozarządowych (harcerskich, sportowych, wyznaniowych…). W poradniku Rodzice100.pl znaleźć można propozycje działań dostosowanych do różnego wieku dzieci nakierowanych na różnorodne problemy. Poradnik Rodzice100.pl składa się z trzech części:

 

  • pierwsza część prezentuje wnioski badań naukowych dotyczących roli rodziny i sytuacji małżeńskiej w edukacji i wychowaniu oraz jej wpływu na niepożądane (w tym tak-że naruszające normy prawne) zachowania,

 

  • druga część zawiera katalog dobrych praktyk wzmacniających małżeństwa, rodziny oraz współpracę rodziny z placówkami wychowawczymi (szkoły, etc.),

 

  • trzecia część zawiera katalog instytucji, które mogą pomóc w wdrożeniu niektórych z ww. dobrych praktyk. Ostatnie strony poradnika zawierają dodatkowe informacje do-tyczące badań i podstaw naukowych, na których opierają się założenia poradnika.

 

 

Mamy nadzieję, że poradnik Rodzice100.pl stanie się cennym wkładem w Państwa działania wychowawcze. Będziemy wdzięczni za wszystkie sugestie i komentarze, które prosimy przesyłać na adres: rodzice100@leader100.pl.

 

 

 

Leader100 – Fundacja razem ze ekspertami

 

Zadanie współfinansowane ze środków

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest

Minister Sprawiedliwości

Adres fundacji:

Leader100-Fundacja

ul. Mrówcza 243, lokal 214

04-697 Warszawa - Wawer

NIP 5252403125

www.leader100.pl

E: leader100@leader100.pl

 © 2017 Leader100-Fundacja

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie strony: Mateusz Gawroński