TAK, MOŻNA BYĆ RODZICAMI NA 100%!

PORADNIK „RODZICE100.PL”

vademecum i katalog dobrych praktyk dla placówek oświatowych, wychowawczych oraz rodziców

Poradnik zawiera katalog dobrych praktyk edukacyjnych (kursów, warsztatów, działań) oraz praktyczne, sprawdzone i proste sugestie dotyczące ich realizacji: co, dlaczego, jak i z kim.

Poradnik został przygotowany przez grupę ekspertów i praktyków w dziedzinie wychowania we współpracy z fundacją edukacyjną Leader100. Współfinansowany został ze środków  Funduszu Sprawiedliwości.

Katalog dobrych praktyk

CZĘŚĆ druga

Proponowane rozwiązania: katalog dobrych praktyk wzmacniających małżeństwa, rodziny oraz współpracę rodziny z placówkami wychowawczymi

Prezentowane wnioski badań wskazują wyraźnie na relacje między jakością życia rodzinnego, a różnie rozumianym powodzeniem życiowym dzieci i młodzieży. Badania potwierdzają również, że prewencja przestępczości i różnorodnych wykroczeń nieletnich wiąże się ze wzmacnianiem małżeństwa i rodziny, w czym powinna współuczestniczyć szkoła i inne środowiska wychowawcze.

 

Niniejszy poradnik oraz przedstawione w nim dobre praktyki są przykładem działań na rzecz wspierania rodziców i wychowawców w dziele edukacji a także prewencji niepożądanych działań.

 

Poradnik „Rodzice100.pl” jest skierowany do wszystkich organizacji i osób które są zaangażowane w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży oraz pozostają w kontakcie z ich rodzicami, m.in. różnego rodzaju placówki oświatowe (publiczne i niepubliczne żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne itp.), parafie, wspólnoty, domy kultury, organizacje harcerskie, kluby dla młodzieży, organizacje pozarządowe dla dzieci, młodzieży, małżeństw i rodzin, instytucje promujące wolontariat, rodziny, etc.

 

 

Poniżej prezentujemy listę nazw dobrych praktyk edukacyjnych i prewencyjnych. Lista ta, z Państwa pomocą będzie regularnie aktualizowana. Zapraszamy do zgłaszania Państwa sugestii na adres rodzice100@leader100.pl.

 

 

LISTA DOBRYCH PRAKTYK

 

PRAKTYKA 01: Powołanie  koordynatora ds.  współpracy  z  rodzicami i  rodzinami  lub  koordynatora ds.  wychowawczych

PRAKTYKA 02: Opracowanie  planu  szkoleń, warsztatów  i wykładów dla  rodziców (np.  Akademia  Rodziców)

PRAKTYKA 03: Organizowanie  spotkań na  temat  wychowania  dzieci w  różnym  wieku

PRAKTYKA 04: Organizowanie  spotkań na  temat  wzmacniania  relacji rodzinnych

PRAKTYKA 05: Organizowanie  spotkań na  temat komunikacji  małżeńskiej

PRAKTYKA 06: Organizowanie wykładów  i  warsztatów mających  na  celu doskonalenie  kompetencji wychowawczych  rodziców

PRAKTYKA 07: Organizowanie spotkań  i  działań w  celu  zintegrowania  nowych rodziców  ze  szkołą

PRAKTYKA 08: Organizowanie dyskusyjnych  klubów filmowych (DKF)

PRAKTYKA 09: Organizowanie  i  promowanie wyjść  ojca  z  synem/córką, matki z córką/synem

PRAKTYKA 10: Organizowanie rodzinnych  gier  terenowych

PRAKTYKA 11: „Zmiana  na  dobre” –  jak  dokonać pozytywnej  zmiany  w  swoim życiu?

PRAKTYKA 12: Organizowanie warsztatów  rozwoju oraz  innych  rodzajów aktywności  dla  rodziców –  profesjonalne zarządzanie  domem

PRAKTYKA 13: Organizowanie warsztatów  rozwoju oraz  innych  rodzajów aktywności  dla  rodziców – dobrego  wykorzystania czasu

Praktyka 14: Zapraszanie rodziców na godzinę wychowawczą – angażowanie ich we współpracę z wychowawcą klasy

PRAKTYKA 15: Organizowanie warsztatów  rozwoju oraz  innych  rodzajów aktywności  dla  rodziców – kursy  kuchni

PRAKTYKA 16: Organizowanie warsztatów  rozwoju oraz innych  rodzajów aktywności  dla  rodziców –  kursy  szycia

PRAKTYKA 17: Organizowanie warsztatów  rozwoju oraz  innych  rodzajów aktywności  dla  rodziców –  kursy  tańca

PRAKTYKA 18: Organizowanie warsztatów  rozwoju oraz  innych  rodzajów aktywności  dla  rodziców –  siatkówka,  gimnastyka, rozgrywki  ligowe  piłki  nożnej

PRAKTYKA 19: Założenie szkolnego  teatru  rodzinnego

PRAKTYKA 20: Organizacja  warsztatów i innych rodzajów aktywności dla rodziców - "inaczej"

PRAKTYKA 21: Organizowanie tematycznych  wieczorów małżeńskich

PRAKTYKA 22: Włączanie  rodziców w  realizowanie  celów  szkoły (np. pozyskiwanie  środków na  wyposażenie  sali,  wymiany międzyszkolne,  naukowa

współpraca  międzyszkolna)

PRAKTYKA 23: Szkolenie „Cyberprzemoc,  cyberszanse”

PRAKTYKA 24: Rozdzielenie zadań między rodzicami każdej klasy

PRAKTYKA 25: Demontaż norm  seksualności. Skutki  dla  naszych  dzieci i  dla  społeczeństwa

PRAKTYKA 26: Rozszerzenie  kompetencji Trójki  Klasowej/Rodziców Odpowiedzialnych  za  Klasę  (ROK)

PRAKTYKA 27: Organizowanie wolontariatu  rodzinnego/akcj i dobroczynnych i  charytatywnych  w  szeroko pojmowanej  społeczności szkolnej

PRAKTYKA 28: Chrońmy  nasze  dzieci. Szkolenie  na  temat zagrożeń związanych  z  tzw.  edukacją seksualną

PRAKTYKA 29: Podejmowanie  działań na  rzecz  środowiska  lokalnego

PRAKTYKA 30: Organizowanie spotkań  wychowawczych z  ciekawymi  ludźmi –  Zwyczajni-nadzwyczajni!

PRAKTYKA 31: Wyznaczanie konkretnych  małżeństw do  pomocy  w  rozwiązywaniu zgłaszanych  spraw,  problemów, kierowanie  do  osób kompetentnych  w  danej dziedzinie (patrz  opis  praktyki  01  i  26)

PRAKTYKA 32: Organizowanie spotkań  rodziców  z  dyrekcją i  wychowawcami  np.  w  formie „Kawy  z  dyrekcją”

PRAKTYKA 33: Wyznaczanie  małżeństw odpowiedzialnych  za  działania promocyjne  (głównie  dotyczy szkół  prywatnych)

PRAKTYKA 34: Wspólne  redagowanie z  rodzicami  gazetki  szkolnej

PRAKTYKA 35: Organizowanie  Dnia  Rodziny

PRAKTYKA 36: Wykorzystanie  imprez okolicznościowych (Dnia  Taty,  Dnia  Mamy,  Dnia  Babci)  do  zaangażowania  rodziców  w  życie  szkoły

PRAKTYKA 37: Wysłanie  do  rodziców  sugestii dot.  programu  wychowawczo-profilaktycznego,  aby  w  domu byli  dobrym  przykładem

i  wspierali  dzieci  w  rozwoju

PRAKTYKA 38: Podnoszenie kompetencji  wychowawczych nauczycieli

PRAKTYKA 39: Wypracowanie  skutecznego systemu  komunikacji  wewnątrz szkoły  jako  systemu  wczesnego ostrzegania

PRAKTYKA 40: Aukcja  wolnego  czasu lub  szkolna/lokalna  „waluta” –  korzystanie  z  talentów, zdolności  i  wiedzy  rodziców

PRAKTYKA 41: Wychowanie do  życia  w  rodzinie czy  fałszywa edukacja  seksualna

PRAKTYKA 42: Szkolenia  dla  nauczycieli  WF: „W  zdrowym  ciele,  zdrowy duch.  Lekcja  WF  jako  źródło zdrowia  psychicznego”

PRAKTYKA 45: Edukacja  medialna: jak  nie  dać  się  nabrać i  nie  wierzyć  fakenews’om i spin doktorom

PRAKTYKA 46: Szkolne  warsztaty właściwej  komunikacji –  czyli  aspiryna  na  konflikty

PRAKTYKA 47: Profilaktyka homoseksualizmu i  transseksualizmu  w  przedszkolach

PRAKTYKA 48: Szkolenia „Edukacja  Finansowa  Crown”

PRAKTYKA 49: Kurs  „Polacy  Inspirują” (cykl  krótkich  filmów edukacyjnych)

PRAKTYKA 50: Program wychowawczo-profilaktyczny Leader100

PRAKTYKA 51: Kurs  AF  Miłość  Małżeńska

PRAKTYKA 52: Kurs  AF  Pierwsze  Kroki

PRAKTYKA 53: Kurs  AF  Pierwsze  Litery

PRAKTYKA 54: Kurs  AF Pierwsze  decyzje

PRAKTYKA 55: Kurs  AF  Młodsze  nastolatki

PRAKTYKA 56: Randki  małżeńskie

PRAKTYKA 57: Rekolekcje dla  małżeństw: Spotkania  małżeńskie

PRAKTYKA 58: Program  Profilaktyki Zintegrowanej  „Cuder”

PRAKTYKA 59: Wykład „Współczesne zagrożenia  młodzieży”

PRAKTYKA 60: Program wychowawczo-profilaktyczny „Młodzież  na  rozdrożu”

PRAKTYKA 61: Warsztat „9  nawyków  silnej  rodziny”

PRAKTYKA 62: Warsztaty  umiejętności pedagogicznych „Jak  rozmawiać  z  dziećmi?”

PRAKTYKA 63: Warsztat  „Media  elektroniczne w  rodzinie”

PRAKTYKA 64: Warsztat „Mocni  ojcowie  –  mocne  dzieci”

PRAKTYKA 65: Warsztat „Jedność  małżeńska  i  jej  wpływ na  wychowanie  dzieci”

PRAKTYKA 66: Warsztat „Jak  wychować szczęśliwe  dziecko”

PRAKTYKA 67: Warsztat „Jak  być  rodzicem  nastolatka i  nie  zwariować”

PRAKTYKA 68: Warsztat „Smartfon,  tablet,  komputer –  pomoc  czy  przeszkoda w  wychowaniu  dziecka?”

PRAKTYKA 69: Wykłady  i  szkolenia: Mistrzowska  Akademia  Miłości –  MAM

PRAKTYKA 70: Kurs  „Filip”  dla  małżeństw

PRAKTYKA 71: Korzystanie  z  pomocy wspólnoty  trudnych  małżeństw SYCHAR

PRAKTYKA 72: Dwudniowe „Spotkania  małżeńskie”

PRAKTYKA 73: Kurs  doskonalenia umiejętności  wychowawczych dla  rodziców

PRAKTYKA 74: Korzystanie  z  pomocy gabinetu  konsultacji i  psychoterapii

PRAKTYKA 75: Warsztaty  o  wielodzietności

PRAKTYKA 76: Warsztaty dla rodziców rodzin wielodzietnych

PRAKTYKA 77: Warsztaty z  „Pozytywnej  Dyscypliny”

PRAKTYKA 78: Program  ORE: Szkoła  dla  rodziców i  wychowawców

PRAKTYKA 79: Szkolenia  dla  rodziców: „Bez  pornografii”

PRAKTYKA 80: Rekolekcje  dla  małżeństw –  Miłość  i  Prawda

PRAKTYKA 81: Warsztaty  Tato.Net „7  sekretów  efektywnego ojcostwa”

PRAKTYKA 82: Warsztaty  Tato.Net „Tato  –  odkrywca  talentów”

PRAKTYKA 83: Warsztaty  Tato.Net „Tato & Córka  –  Nowe  spojrzenie”

PRAKTYKA 84: Warsztaty  przygodowe  Tato.Net –  dla  par  ojciec-dziecko połączone  z  wspólnym wysiłkiem  fizycznym

PRAKTYKA 85: Warsztaty  Tato.Net „Ojciec  Niezłomny”

PRAKTYKA 86: Warsztaty  PS na  temat  wychowania

PRAKTYKA 87: Warsztaty  PS na  temat  narkotyków i  dopalaczy

PRAKTYKA 88: Warsztaty PS na temat nowych technologii

PRAKTYKA 89: Warsztaty „Archipelag  Skarbów”

PRAKTYKA 90: Międzynarodowy  Tydzień Małżeństwa

PRAKTYKA 91: Poradnictwo małżeńskie/rodzinne  „Engaddi”

PRAKTYKA 92: Warsztaty  i  seminaria w  Tyńcu

PRAKTYKA 93: Szpitalik  Małżeński –  przytulna  przystań dla  zmęczonych  życiem małżonków

PRAKTYKA 94: Psychoterapia  dla  małżeństw na  wyjeździe

PRAKTYKA 95: Spotkania  Małżeńskie –  naprawa  małżeństwa na  wyjeździe

PRAKTYKA 96: Warsztaty  dla  małżeństw „Weekend  małżeński”

PRAKTYKA 97: Edukacja  Medialna

PRAKTYKA 98: Warsztaty  Komunikacji –  „6  Sekretów  Skutecznej Komunikacji”

PRAKTYKA 99: Warszaty dla młodzieży, narzeczonych i małżonków „Ster na miłość”

PRAKTYKA 100: Spotkanie  wychowawcy  z  rodzicami  ucznia

 

 

 

 

Zadanie współfinansowane ze środków

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest

Minister Sprawiedliwości

Adres fundacji:

Leader100-Fundacja

ul. Mrówcza 243, lokal 214

04-697 Warszawa - Wawer

NIP 5252403125

www.leader100.pl

E: leader100@leader100.pl

 © 2017 Leader100-Fundacja

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie strony: Mateusz Gawroński