TAK, MOŻNA BYĆ RODZICAMI NA 100%!

PORADNIK „RODZICE100.PL”

vademecum i katalog dobrych praktyk dla placówek oświatowych, wychowawczych oraz rodziców

Poradnik zawiera katalog dobrych praktyk edukacyjnych (kursów, warsztatów, działań) oraz praktyczne, sprawdzone i proste sugestie dotyczące ich realizacji: co, dlaczego, jak i z kim.

Poradnik został przygotowany przez grupę ekspertów i praktyków w dziedzinie wychowania we współpracy z fundacją edukacyjną Leader100. Współfinansowany został ze środków  Funduszu Sprawiedliwości.

Podstawy naukowe

CZĘŚĆ PIERWSZA

Prezentacja wniosków z wybranych badań naukowych

dotyczących roli rodziny i sytuacji małżeńskiej w wychowaniu i edukacji.

1. Badania dotyczące wpływu rodziny

Polecamy krótki materiał filmowy. Możesz go uruchomić klikając na zdjęcie.

„To, co teraz napiszę, to będzie truizm,

ale: świat dzieci jest odbiciem świata dorosłych”

 

(Mama trójki dzieci)

 

1.  Badania dotyczące wpływu rodziny w wychowaniu i edukacji

 

Opracowane przez Leader100 na podstawie niezależnych badań i raportów

Badania edukacyjne przeprowadzone w Polsce i w innych krajach (nie tylko europejskich) wskazują jednoznacznie, że środowisko rodzinne ma największy wpływ na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży – jest aż w 80% odpowiedzialne za przyszłość młodego człowieka.

 

Na drugim miejscu znajduje się szkoła, a następ-nie środowiska pozaszkolne – w tym formalne i nieformalne grupy rówieśnicze, które czasami przejmują funkcje rodziny. Często z różnych powodów jest ona dysfunkcyjna.

 

Wpływ rodziny i innych środowisk jest oczywiście zmienny i zależy od etapów rozwojowych. Niezależnie jednak od tego, rodzina zawsze pozostaje podstawowym punktem odniesienia dla dziecka.

 

Źródła, z których pochodzą niektóre z ww. wniosków:

 

  •  Badania i doświadczenia zostały przedstawione na konferencjach „Narodowej Debaty o Rodzinie” zorganizowanych przez Ministerstwo Rodziny w 2017 roku oraz na konferencji „Safer Internet”, Warszawa, 19-20 września 2017 r.
  • Statystyki Policji dotyczące przestępczości nieletnich zob. na stronie oraz analiza statystyki przestępczości nieletnich w latach 2013-2015 w publikacji Ministerstwa Sprawiedliwości, kwartalnik „Probacja”, I/2016, ISSN 1689-6122, mgr Marek Paprocki, „Zjawisko przestępczości nieletnich w latach 2013-2015”
  • Publikacja „Przestępczość małoletnich jako problem społeczny” zob. na stronie
  • etc.

 

 

2. Badania dotyczące wpływu sytuacji małżeńskiej rodziców

 

Relacje między rodzicami mają wyraźny wpływ na odporność dzieci i młodzieży na niepożądane (w tym także naruszające normy prawne) zachowania.

Opracowanie przez Leader100 na podstawie niezależnych badań i raportów

W badaniach, których wyniki obrazuje diagram sprawdzamy wpływ sytuacji małżeńskiej rodziców na kondycję dzieci, które w momencie przeprowadzenia badań miały 18 lub więcej lat. Badano zależność między statusem związku, a uzależnieniami i przestępczością:

 

  • częstotliwością sięgania po papierosy w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • częstotliwością palenia marihuany w ostatnich 12 miesiącach
  • liczbą aresztowań
  • liczbą sytuacji, w których zostały oskarżone o popełnienie poważnego przestępstwa

 

W badaniu brano pod uwagę także: poziom wykształcenia, jaką osiągnęła badana młodzież, stopień bezrobocia, częstotliwość korzystania z pomocy społecznej, poziom poczucia bezpieczeństwa w rodzinie, częstotliwość występowania myśli samobójczych, udział w terapii dotyczącej zaburzeń lękowych, depresji lub trudności w relacjach inter-personalnych – w badaniu oceniano aktualną średnią stopnia depresji, niepożądane kontakty o charakterze seksualnym z udziałem rodzica lub innej osoby dorosłej, występowanie chorób nabytych drogą płciową.

 

W badaniu poddano analizie aktualne problemy uczuciowe młodzieży, w tym problemy w aktualnym związku, występowanie zdrad, częstotliwość zmiany partnerek/partnerów seksualnych.

 

Konkluzje:

 

Jeśli chcemy, aby dzieci i młodzież miały mniej problemów i lepiej radziły sobie w życiu (tzn. miały lepszą jakoś życia rodzinnego, etc.), należy:

 

  • wspierać i wzmacniać małżeństwo i rodziców pomagając zarówno przyszłym i świeżo upieczonym małżonkom, jak i małżeństwom, które już mają dzieci

 

  • zaangażować do ścisłej współpracy na płaszczyźnie rodzice-placówka w za-kresie dobrego wychowanie dzieci oraz zapobiegania przestępczości i innych wykroczeń nieletnich

 

Zobacz również: dodatkowe informacje dotyczące badań i podstaw naukowych, na których opierają się założenia poradnika „RODZICE100.pl”

 

Zadanie współfinansowane ze środków

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest

Minister Sprawiedliwości

Adres fundacji:

Leader100-Fundacja

ul. Mrówcza 243, lokal 214

04-697 Warszawa - Wawer

NIP 5252403125

www.leader100.pl

E: leader100@leader100.pl

 © 2017 Leader100-Fundacja

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie strony: Mateusz Gawroński